Gajah dan Anggota tubuh manusia yang menginpirasi

Dua seniman dari dua negara ini yang kiri ” Effendi “kini mempunyai panggilan akrab Fendi Sukuraga dari Indonesia dan yang kanan adalah seniman yang mempunyai panggilan Yusof Gajah dari Malaysia, mereka berdua dalam hal Seni Rupa mendapat ilmu seninya satu perguruan , mereka alumni SSRI Yogyakarta. Bagi pak Yusof , Gajah adalah nama binatang yang menjadi brand dan ciri khas pada karya nya, begitupun bagi fendi, Sukuraga adalah nama wayang yang menjadi brand dan cirikhas dari karya karyanya.