Kreator

International art Reborn exhibition merupakan pameran bersama sebagai Alumni SSRI Yogyakarta

Dua kreator dari dua negara yang mempunyai plus pangilan nama diamabil dari penggalian karya yg menjadi jati dirinya,
Fendi Sukuraga dan Yusof Gajah dari Malaysia ,berpameran bersama di pendhapa Art Space Yogyakarta. tahun 2017