Kesenian Sukuraga

Bentuk kesenian SUKURAGA bukan hanya wayang sebagai seni pertunjukan yang didalamnya mempunyai Pertunjukan seni KUDU LEUMPANG .